Historie

Maan Research & Development kan gelabeld worden als een selfmade story. Maan Research & Development B.V. komt voort uit een historie die start in een oude schuur, met een passie voor lijm- en hechtingstechniek.

In de loop der jaren krijgt onderzoek en ontwikkeling een steeds prominentere rol binnen Maan Group. De groeiende focus op meedenken, ontwikkeling en innovatie op het gebied van lijm- en oppervlaktetechnieken resulteert op 1 januari 2012 in de officiële oprichting van Maan Research & Development B.V.

1996 – Oprichting LC Maan Engineering B.V.
Maan Group begon in 1996 onder de naam LC Maan Engineering, opgericht door André Jansen. Tot op heden is hij eigenaar van Maan Group, waaronder Maan Engineering, Maan Special Products en Maan Research & Development vallen. De focus van het bedrijf  lag continu op het ontwikkelen en bouwen van verlijmingsmachines.

Van machine naar productie
Aan de verlijming van de producten werden al snel steeds meer eisen gesteld. Door de  wens naar specifieke, kleine en geavanceerde producten, ontstond vanuit de klant de vraag of LC Maan, naast het ontwikkelen en bouwen van lijmmachines, ook de productie kon realiseren. Zo ontstond het zogenaamde lijmen tegen betaling (looncoaten) waaruit de naam LC Maan voortkomt.

2006 – Maan Special Products
De productieactiviteiten kregen een steeds prominentere plaats binnen LC Maan Engineering. In 2006 besloot het management om Maan op te splitsen in twee onderdelen, namelijk LC Maan Engineering (machinebouw) en Maan Special Products (productie).

Van productie naar ontwikkeling
Bij Maan Special Products kwamen steeds specifiekere vragen binnen op het gebied van hechting en lijmverbindingen. Ook oppervlakbehandeling werd steeds belangrijker. Door deze ontwikkeling ontstond binnen Maan Special Products een team specialisten die zich voornamelijk richtte op ontwikkeling en innovatie.

2012 – Maan Research & Development
Om ontwikkeltrajecten gestructureerd vorm te geven en specifieke vragen te onderzoeken, werd een klein laboratorium ingericht. De specialisatie in techniek voor oppervlakbehandeling ontstond. En daarmee Maan Research & Development. Een volledig nieuw laboratorium geeft ruimte aan uitdagende projecten.

Maan Group symboliseert de kracht van samenwerking tussen de drie disciplines.

ennl